Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
2005 – Az Oltáriszentség éve – „Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. - 7. 8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban. Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a „Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől. Legyen a röpimánk: „A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!” Havi mottó: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.” I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által? Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál? II. Nagyfalu – jelen. Tanítás, 2005. október elsőpéntekén: Gondolkozzunk el a mai nap: a búza – a búzaszár – a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: „Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. „Istennel átugrom még a várfalat is!” Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; … az engesztelő lélek kell vállalja. „Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” „Ha a búza elhal, sok termést hoz!” „A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.” Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra,… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon. Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra – dagasztásra – a várakozó megkelésre – a formálásra – a kemence égetésére – míg végül erőt adó kenyérré válik! Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! „Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!! Tanítás, 2005. október elsőszombatján: Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását. Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után! Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki? Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe,… Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu,… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek,… Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának! Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe,… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért,… A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban,… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel,… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!! Tanítás, 2005. október elsővasárnapján: Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból! Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére! Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk! A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját. Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket. Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével! Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük! Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk! Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint! Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket. Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei! Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is. Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot! Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért. A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni! Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között – az Égiek kérése szerint. Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért. Tanúságtétel az Oltáriszentség évében: „C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem. 11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: „Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!” A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem. Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk. Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: „Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni! Jelmondatom: „Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”. III. Nagyfalu – előretekintés. Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani. Októberi házi feladat: „MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!” 2005 – Az Oltáriszentség éve – „Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. november 4-5-6. 9. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban. Novemberben a közös imaszándék: Az Összes Szentekkel együtt kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani. Legyen a röpimánk: „Szűz Mária, aki a tisztítótűzben lévők Vigasztalója vagy, könyörögj érettünk!” Havi mottó: „Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett ez Neked!” I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Az Oltáriszentség évében közelebb kerültél-e a Úr Jézushoz? Istennel, sikerült-e legyőzni az akadályokat? A következetes lelki táplálkozás, lelki növekedés jellemző-e rád? Alázatos teli kalász vagy gőgös üres kalász lelkületű vagy-e? Miattad szomorú-e a Szűzanya? Elhiszed-e, hogy Szűz Máriának köszönhető az egész Újszövetség? Mária erényeinek megélésében, igazi tisztelője vagy-e? Imádkozol-e a Pápa, a Püspököd, plébánosod szenttéválásáért? Az ítélet napjai miattad megrövidülnek vagy meghosszabbodnak? A rózsafüzér titkait éled-e? Megállsz-e magadtól a széles úton, vagy megvárod, hogy Isten állítson meg? Megtanultad-e kimondani minden helyzetben: „Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod”? Sikerült-e másokért is élni Isten segítségével? Az Úr Jézus és a Szűzanya fizessen meg százszorosan, mindazoknak, akik az év folyamán segítettek a lelkek megmentésében!!! II. Nagyfalu – jelen. Tanítás, 2005. november elsőpéntekén: M.Éva találkozásai elhunyt szerettei lelkével Édesapám párttitkár volt! Nem hitt Istenben és sajnos másokat is erre nevelt. 72 éves korában halt meg. Halála után közölte velem, hogy a pokol tornácára került. Elmondta, hogy Istentagadása miatt nagyon szenved. Kérte, hogy imát, böjtöt és sok Szentmisét ajánljak fel az ő kiszabadulásáért. A Szűzanya megígérte nekem, ha elmegyek Medjugorjéba, ott egy nagyon szép ajándékot fogok kapni Tőle. Édesapám, halála után 15 évre, a zarándokhelyen, újra megjelent nekem. Boldogan mondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből és Isten közelébe került. Szép, fiatal volt, az arca ragyogott a boldogságtól. Hálásan mondta: „Leányom, köszönöm a segítségedet. Ha nem segítettél volna, még nagyon sokáig kellett volna szenvedjek a tisztítótűzben.” Ezután eltávozott. Édesanyám, 84 éves korában halt meg Istennel és embertársaival kibékülve. Amikor halála után megjelent nekem, szép, fiatal volt. Mosolyogva mondta: „Halálom után a Szűzanya jött értem és elvitt magával az Égbe. Én, most nagyon boldog vagyok és kérlek, ne szomorkodj miattam”. Eltávozása előtt megölelhettem őt. Ekkor éreztem a szíve dobogását. Ő azt mondta: „Ez a szív, amely dobog bennem, a megdicsőült szív, amelyet halálom után kaptam az új testemben”. Megígérte nekem, hogy az Égből sokat fog segíteni, amíg a Földön élek. A nővérem férje iszákos és Istenkáromló ember volt. 55 éves korában halt meg. Előtte nagyon sokat szenvedett. Halála után 2 évre megjelent és azt mondta: „Engem, Isten küldött hozzád azért, hogy elmondjam, a tisztítótűzben azzal bűnhődöm, amivel a Földön vétkeztem. Olyan helyen vagyok, ahol látom a sok italt, de nem nyúlhatok hozzá. Ez nagy szenvedést okoz nekem. Így tisztulok a szenvedélyemtől, amitől a Földön nem akartam megszabadulni. Csak, miután megtisztultam, kerülhetek közelebb Istenhez.” Még azt is elmondta: „Nagyot vétkezik az, aki a papot bántja! Emiatt kétszeresen kell fizetni a tisztítótűzben. Értük, csak imádkozni kell!… Isten nagyon szeret téged! Most, térdenállva köszönd meg Istennek, hogy elküldött hozzád!” Tanítás, 2005. november elsőszombatján: Mire tanít a Szűzanya ebben az utolsó időben? A havi mottó szerint: „Maradjatok mindig kicsiny, gyermek lelkületűek, hogy Isten legyen bennetek a nagy!” Vegyetek példát II. János Pál pápáról, aki a Mennyországban van és kéréseitekre sokat segít nektek. Ő, míg a Földön élt, a békét hirdette mindenkinek. Ő, Jézus Irgalmas Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szentelte magát. Az utolsó szavaival Jézus és Mária után kiáltott az Égbe! Az Úr, az irgalom idejét egy kicsit meghosszabbította a sok megtérés miatt, ami II János Pál pápának a halála után elindult a világban. Legyünk hálásak az irgalom idejéért, úgy, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló rövid időt. Látjátok, mit jelent egy szent ember élete a Földön?! Tudnotok kell, az Ő példás élete és imája által nagyon sok lelket mentett meg az Ég. Bátorítalak benneteket, kérjétek a „Nagy Pápa” közbenjárását, Istennél, bármilyen ügyetekben! XVI. Bendek pápát a világ már nem érdemelte meg, bűnei miatt. Őt, ajándékba kaptuk Istentől. Napi imáinkkal segítsük a Szentatyát, az Egyházért és az egész világért hozott áldozatos munkájában. A mostani időben, a legtöbben az Istenkáromlás nagy bűnét követik el. Emiatt is kell engesztelni, hogy csillapodjon Isten igazságos haragja. Az emberiség meg kell tisztuljon a hamisságtól és minden bűntől. A büntetést, amely a világra vár, lehet enyhíteni engeszteléssel! Hogyan imádkozzunk Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösségben? Legyen legalább 5 személy (több is lehet), akik képviselik és engesztelik Jézus Szent Sebeit. Csendes lelkiismeretvizsgálattal; bűnbánó lelkülettel; az Égiek meghívásával; áldáskéréssel; szándék felindítással kezdjük el a közös engesztelést. Ezután imádkozhatjuk a rózsafüzért! Azután a Szentírásból, a havi tanításból olvassunk el egy részt és mondjuk el tapasztalatainkat. Befejezésül ajánljuk az utolsó idők imáját. A Szűzanya nagyon örül az alakuló engesztelő közösségeknek. Imáik olyanok, mint egy fellobbanó tábortűz, amelyek fokozatosan kiszorítják a sötétséget a világból. A Szűzanya kéri, legyünk az új idők apostolai: bizalmunkkal, szelídségünkkel, testvéri szeretetünkkel, hűségünkkel,… Erősítésként olvassuk az Apostolok Cselekedeteit. Biztosak lehetünk abban, mindazok az üzenetek, amelyek elhangzottak, Istentől rendelt időben beteljesülnek! Tanítás, 2005. november elsővasárnapján: Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Az életszentségre való törekvésünkkel: Naponta akarunk jobbak lenni! Jézus Krisztus, a Szűzanya, a szentek maradjanak a példaképeink! Az Isten szeretetet, a felebaráti szeretetet és a helyes önszeretetet komolyabban vesszük! Küzdünk a halálos és bocsánatos bűnök ellen! Állhatatosak leszünk a lelki dolgokban! (ima-böjt, gyónás-áldozás, Szentírás olvasás) Gyakoroljuk az önuralmat! Aszkétika nélkül nincs misztika! Isten, csak fegyelmezett emberrel tud együtt dolgozni. Rend lesz a napunkban, az életünkben! (Pontos lefekvés-felkelés- ima- munka- evés- pihenés) Követjük Szent Imre példáját: „Tiszták leszünk testben és lélekben!” Követjük Borromei Szent Károly lelkületét: elfogadjuk a figyelmeztetéseket és engesztelünk alázatosan a bűnösök megtéréséért! Úgy akarunk élni, ahogyan II. János Pál pápa élt! Óvakodunk Isten nevének a könnyelmű kimondásától, az átkozódástól, az Istennek szentelt személyek megbántásától és az Istenkáromlástól. Istent imádjuk Végtelen Jóságáért. Dicsérjük és áldjuk Isten Szent Nevét. Istentől kapott egyetlen életünket a jóra használjuk, Istennek ajándékozva. Elfogadjuk a keresztünket szeretettel és türelemmel! Gyakoroljuk tovább is: az engedelmességet, az állhatatosságot és a bizalmat! Segítjük a tisztítótűzben szenvedő testvéreinket: szentmisével, szentáldozással, búcsúkkal, keresztúttal, rózsafüzérrel, szenvedéseink felajánlásával, imával – böjttel – jó cselekedettel,… Ne felejtsétek el: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”. Ezután is megtartjuk az elsőpénteket, elsőszombatot és elsővasárnapot délelőtt 11-órától, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az Égiek megörvendeztetésére. Röpimánk: „Kész vagyok Uram bármikor, akár most is, hogy találkozzam Veled.” Tanúságtétel az Oltáriszentség évében: „B. István a nevem. Családos vagyok és zenész. Van egy 23 éves lányunk, aki gyermekkora óta szolgálja az Urat. Voltam elsőáldozó, bérmálkozó. 17 éves koromban egy zenekarba kerültem. Lassan, fokozatosan eltávolodtam a jó Istentől. Csak akkor imádkoztam, amikor szükségem volt Isten segítségére. Sajnos, ez így ment elég sokáig. 1989. után a zenekarral kikerültünk Magyarországra. Ott éreztem, hogy egyre rosszabbul vagyok. Végül kiderült, hogy pánik betegségbe estem. Nem láttam már értékét se a zenének, se a vele járó sok pénznek. Ekkor, Isten reám tekintett. Egy Karácsony ünnepén, fellépésünk lett volna, de valamilyen oknál fogva, elmaradt. Mondták, hogy menjek haza, Romániába, a családomhoz. Sajnos, ez nem valósulhatott meg. Ekkor, Debrecenbe, az éjféli misére mentem. Útközben láttam, az emberek vitték haza a karácsonyfát és boldogok voltak. Olyannak éreztem magam, mint egy gazdátlan, kivert kutya! Belépve a templomba, sírtam, mint egy édesanya nélküli gyermek. Az emberek értetlenül néztek, én pedig nagyon szégyelltem magam. A templomban felnéztem egy Jézus szoborra és megkérdeztem: „Uram, miért van ez így?” Jött nemsokára a válasz Jézustól: „Azért, mert nem keresel engem!” „De Uram, én akarlak Téged keresni és máskor is el fogok ide jönni.” „Nem muszáj ide jönni, megtalálhatsz Nagyváradon is!” Amikor haza kerültem Nagyváradra, járni kezdtem a templomba. Egyre jobban megerősödött bennem, már nem tudok világi zenével foglalkozni. Valaki, az engesztelő közösségből, megkérdezte, amikor a templomban voltam, hogy nem mennék-e el elsőszombaton zenélni? Azt feleltem: én világi zenész vagyok, nem ismerem a Bibliát, nem tudom imádkozni a rózsafüzért,… valójában azt sem tudom, hogy mit csináltok ti ott. Ő bátorított és azt mondta, „gyere, meglátod, az Úr megsegít”. A közösség vezetői nagy szeretettel fogadtak, mondva: „Ezután te leszel a mi zenészünk!” Én azt gondoltam magamban, ez még nem is olyan biztos. Szentmise közben az emberek arcát figyeltem, hogy mennyire átélik azt. Mivel a jó Isten nagyon mélyen megérintett, kitűnően éreztem magam. Nagyváradon, a családom és a volt barátaim is csodálkoztak rajtam, mondogatva: „Veled, valami történt! Te meg vagy változva!” Akkortól, egyre komolyabban vettem a rózsafüzért és ajánlottam a férfiaknak is. A rózsafüzér lett egyik leghatékonyabb fegyverem a Gonosz ellen. Most oda jutottam, már nem tudok élni a Szentháromság, a Szűzanya, a közösség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya itt is jelen van!!! Jelmondatom: „Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám, mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!”. III. Nagyfalu – előretekintés. Decemberben a közös imaszándék: az új egyházi évben, a Szentírás évében, Jézus Krisztust fogjuk dicsőíteni és áldani. Azért imádkozunk, hogy minél jobban megismerjük, megszeressük, meg tudjuk élni és tanúságot tudjunk tenni a Szentírásról. Novemberi házi feladat: „SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGÍTS, HOGY MINDIG SZERETETTEL TUDJAM KIMONDANI ISTEN SZENT NEVÉT!” (2005) – 2006. A Szentírás éve – „Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2005. december 2-3-4. 10. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban. Decemberben: a Szentírásból a Jelenések Könyvét olvassuk és éljük. Jézus Krisztust dicsőítjük és áldjuk egész életéért! Havi mottó: „Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket!” Közös imaszándék: a problémás helyzetben lévő családokért engesztelünk, hogy Szent Családdá váljanak. Legyen a röpimánk: „Jézus, Mária és József, mentsétek meg családjainkat!” I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Hiszed-e azt, hogy a hitetlenségnek súlyos következményei vannak? Szoktál-e segíteni: imával, böjttel, Szentmisével,… legalább a tisztítótűzben szenvedő szeretteiden? Szenvedélyeidtől, itt a Földön vagy odaát a tisztítótűzben akarsz-e megtisztulni? Felajánlottad-e Jézus és Mária Szent Szívének önmagadat, családodat? Családodban engeszteltek-e Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére? Alázatos lélekkel elfogadod-e a figyelmeztetéseket? Mindig vagy csak a bajban szoktál-e imádkozni? Szeretettel szoktad-e kimondani Isten Szent Nevét? II. Nagyfalu – jelen. Az Úr Jézus tanítása, 2005. december elsőpéntekén: Jézusom, hogyan ismerhetjük meg Karácsony Szent Titkát? „Nagyon örülök annak, hogy e világban, még vannak olyan lelkek, akik Engem a szívük Királyának választanak. Ti, akik eljöttetek erre a „szent helyre”, Engem találtatok meg! Amíg a Földön éltem sokszor fáztam, éheztem,… Az emberek kigúnyoltak, megaláztak azért, mert nem értették meg az Én életemet. Én mindenben hasonlóvá váltam hozzátok, kivéve a bűnt. Most, ebben a „szent időben”, azok kerülhetnek nagyon közel Hozzám, akik nélkülözik a kényelmet, akik vállalják földi életemet, a kigúnyolást, a szegénységet és egyszerűséget,… Értem! Így akarjatok hasonlítani Hozzám! Ebben a lelkületben törekedjetek az életszentségre! Mit gondoltok, miért nem engedtem meg eddig, hogy nagy templomot és kényelmes helyeket készítsetek ezen a helyen? Égi akaratom, itt minden maradjon eredeti, szegényes, egyszerű, mint az Én körülményeim, amikor a Földön éltem. Így szolgáljatok Engem és egymást, hogy Velem tudjatok uralkodni. Most újra mondom, hogy mindenki és minden meg kell tisztuljon. Csak így lesznek készen az emberi szívek befogadni Engem. Az utolsó időben, amíg nem cserélitek fel a kényelmet szerető természeteteket az egyszerű élettel, addig nem tudlak felhasználni benneteket tervem kivitelezésére. Már vannak köztetek olyanok, akik megélik az Én életformámat a Földön. Ezek az emberek nagy örömömre vannak. Belőlük fog alakulni az Én ’kisded nyájam’, akik által fel fogom építeni az Új Világot. Ők, megtapasztalják a szenvedéseiken keresztül is az Én édességemet. Ők, elhiszik és megélik, amit mondtam: „Keressétek először az Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek”. A születésemre emlékezve, úgy ünnepeljétek meg a Karácsonyt, hogy valóban hasonlítson az Én születésem körülményeire. Ne ragaszkodjatok evilági szokásaitokhoz! A világiak a Nevemben tartják a Karácsonyt, de Nélkülem ünnepelnek. A fényűző, de Nélkülem ünneplők között, Engem ne keressetek, mert nem találtok meg. Kérlek benneteket, akik eljöttetek erre a „szent helyre” legalább ti vállaljátok az Én szegényes, egyszerű életformámat. Mutassátok be a körülöttetek élő embereknek, hogy Velem is lehet ünnepelni.” Szűz Mária tanítása, 2005. december elsőszombatján: Szűz Mária, Te hogyan élted át, azt a „Szent Időt”, amikor, Jézus a Földre született? Ezeket mondta el nekem a Szűzanya: „Amikor engedelmesen elmentünk, Józseffel, Betlehembe, a népszámlálásra, akkor született meg Jézus, egy idegen istállóban, elképzelhetitek milyen körülmények között. Akkor született a Földre, a Szeretet Istene, amikor mi a kötelességünket teljesítettük. Hogyan fogadták Őt az emberek? Szegényes helyen, hidegben, állatok között jött Jézus a világra, mert az emberek között nem volt hely Számára. Sok ember szíve zárva volt és sajnos ma is zárva van Isten befogadására, ahogy egykor születésekor. Jézus mégis eljön még egyszer hozzátok! Vajon most, felismeritek-e az időt, látogatása idejét? Az igazi Karácsonyt a szívetekben kell megünnepeljétek. Ha a szívetekben nem születik meg Jézus, akkor hiábavaló minden külső ünneplés. Kérlek benneteket, lelkileg éljétek át ezt a Karácsonyt. Szíveteket tartsátok távol mindig, minden bűntől. Így, meg fogjátok tapasztalni azt a nagy örömet, amit csak Jézus ad nektek. Örömére vagytok Szent Fiamnak, akik azonosultok Jézus földi életével. Így, jó munkatársai lesztek Jézusnak, ebben a nehéz időben. Mindazok, akik csendesen viselik keresztjeiket és felajánlják a mennyei Atyának, engesztelésül a bűnösök megtéréséért, azok nagy segítségünkre vannak. Maradjatok mindig kicsik, egyszerűek, így mindig meg fogjátok tapasztalni jelenlétemet, összejöveteleiteken. Áldozataitok, imáitok és böjtjeitek, amelyeket Értem és Fiamért hoztok, fel vannak jegyezve a Mennyben és bőséges lesz a jutalmatok is értük.” A mennyei Atya tanítása, 2005. december elsővasárnapján: Mennyei Atyám, 2005 évvel ezelőtt, Te, megörvendeztettél minket, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Elküldted Őt a Földre, váltságdíjul, értünk, bűnösökért. Az emberiség, nem kaphatott volna nagyobb ajándékot az Égtől, mint a Megváltót. A Messiás, biztos nem olyan fogadtatást várt az emberektől, mint amilyenben részesült. Amit elrontottak az elődeink, azt a nagy fájdalmat, amit az Úr Jézus egész földi életében elviselt, mi, a mai kor engesztelői, szeretnénk helyrehozni. Azért gyűlünk össze, a Szentháromság hegyén, minden hónap első három napján, hogy engesztelésünkkel begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket bűneinkkel okoztunk Jézusnak. Mi, úgy szeretnénk hasonlítani Jézus földi életéhez, hogy vállaljuk az egyszerű, szegényes életet, a megvetést,… az emberek részéről. Mondd, mennyei Atyám, még mivel örvendeztessünk meg Téged, ebben az Adventben? „Értékeljétek jobban Szent Fiamat és a Szűzanyát, égi ajándékaimat, akiket nektek adtam. Ebben az utolsó és nehéz időben ismerjétek fel és használjátok ki jobban a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt. Bocsássatok meg azoknak, akik ellenségesen viselkedtek veletek szemben és kérjetek bocsánatot azoktól, akiket ti bántottatok meg. Zúgolódás nélkül vállaljátok a szegényes és egyszerű életet. A maradandó dolgokat tegyétek az első helyre, a mulandókat hagyjátok a második helyen az életetekben. Legyetek önfeláldozó szeretettel egymás iránt. Ne nehezítsétek meg egymás – úgyis nehéz – keresztjét, hanem segítsetek egymásnak a kereszthordozásban. Éljetek úgy, hogy örüljek annak, hogy embert teremtettem a Földre. Ha ebben a lelkületben mentek előre, akkor nagyon meg leszek elégedve veletek!!!” Tanúságtétel a Szentírás évében: „C. Bogdánnak hívnak, 24 éves vagyok. Ebben az évben fejeztem be a zene egyetemet. A nagyváradi állami Filharmóniában zenélek, mint csellós. Megtérésem előtt, bár szeretet volt a családunkban, csak egyszer egy évben mentünk templomba. Az Isten felé vivő jó szokások hiányoztak az életünkből. Mindig éreztem valami-valaki hiányát. A családunkban, előbb, mi gyerekek tértünk meg, azután a szülők. Az én megtérésem akkor kezdődött, amikor a nővérem megtanított a rózsafüzért imádkozni. Bizalommal felajánlottam Neki testemet-lelkemet, egész életemet. Szűz Máriával beszélve, érezve az Ő jelenlétét, egyre jobban megszerettem Őt. Kértem, hogy vezessen egyre közelebb a mennyei Atyához. Visszatekintve rájöttem, hogy a Szűzanyának tett felajánlásomnak gyümölcse, egész megváltozott életem. Szűz Mária jelenléte készítette fel a szívemet Jézus befogadására. A családban, amikor együtt imádkoztunk, növekedett bennünk az öröm, a béke és a szeretet. Ezen az úton egyre jobban éreztük Isten jelenlétét bennünk és közöttünk. Nagy lendületet kaptam a lelkiéletemben: az életgyónásom, az érsemjéni és a nagyfalusi lelkigyakorlatok által. A megtérésem után egyre jobban megszerettem a csendet, amelyben érezhető volt Jézus jelenléte, békéje. Mit jelent számomra a Szentháromság hegy, az Oltáriszentség és a Szentírás? A Szentháromság hegyen: a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek érezhetően vannak jelen. Ott megszűnik az idő és a gond. A „szent hegyen” közelebb vagyok az Éghez, a lelkem ott megnyílik, megtisztul és szabaddá válik. A hegyen, Isten fogadja a gyermekeit, ott a szívünk megpihen a világ nyugtalanságaitól. Ott Isten felkínálja a egész világnak mérhetetlen Irgalmát és végtelen Szeretetét. Azon a hegyen tapasztalatom szerint, a nyitott lélek mindent megkap, amire szüksége van. Ott az Ég érezhetően leszáll a Földre ajándékaival. Az Oltáriszentség-i Jézus előtt a lelkem fejlődik. A csendben tudatosítom, hogy Ő jelen van, Ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. A Jézussal való beszélgetésem által a Vele való kapcsolatom elmélyül. Jézus jelenlétében érezhető változás történik a szívemben, fényt és erőt kapok a feladataimhoz. Jézus segítségével le tudom győzni a nehézségeimet, felfedezem a lelki élet szépségeit, eltelek szeretettel, mindent könnyebben teszek, Jézussal és Jézusért. A Szentírás olvasáson keresztül választ kapok a kérdéseimre. Jézus Szava fényt ad életem helyzeteire, megtanít Hozzá hasonlóan élni. Kedvenc idézetem a Szentírásból: „Keressétek elsősorban az Isten Országát, a többi mind megadatik nektek”. Amikor erre az idézetre gondolok, úgy az egyetemen mint a munkahelyen, sikerül Istent az első helyre tenni.” Jelmondatom: „Jézussal és Máriával igent akarok mondani mindig a mennyei Atya Akaratára”. III. Nagyfalu – előretekintés. Januárban, azért imádkozunk, hogy a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység legyen! Januárban a mennyei Atya kéri a teljes böjtöt a televízióval, a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Azon kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek!!! Karácsonytól – Hamvazószerdáig a böjti rend, az Égiek Akarata szerint: a kilencedek alatt (1-9) és azután hétfőn, szerdán és pénteken, délig, teljes böjtöt tartunk. Kivételek: vasárnap, ünnepnap és a szeretetvendégség. Csak a péntekek húsmentesek! Legyünk ezután is óvatosak a hússal kapcsolatosan. Januárban: Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük! Jézus Öt Szent Sebe engesztelői békés Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk mindenkinek. Decemberi házi feladat: „JÉZUSUNK SEGÍTS, HOGY TISZTA SZÍVÜNKKEL ÉS KÖLCSÖNÖS SZERETETÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED!” 2006. -A Szentírás éve – „Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2006. január 1. 6-7. 11. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban. Januárban: a Szentírásból Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük. Havi mottó: „Keressétek először Isten Országát és annak Igazságát és ezeket mind megkapjátok!” Közös imaszándék: legyen a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység. Röpimánk: „Uram, tégy engem az egység és a szeretet eszközévé!” I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Örömmel éled-e meg a szegénységet és az egyszerűséget? Jézussal vagy Nélküle telt el a Karácsonyod? Az engedelmesség, a lelkiismeretes kötelességteljesítés jellemző-e reád? Hívő lélekkel várod-e az Úr Jézus visszatérését? Hiszed-e azt, Isten minden jóért megjutalmaz téged? A mennyei Atya örömére vagy a szomorúságára vagy-e a Földön? Szoktatok-e együtt imádkozni a családban? A Szentírás évében elkezdted-e olvasni a Szentírást? Tiszta szíved szeretetét ajándékozod-e az Úr Jézusnak és felebarátaidnak? Visszatekintés 2005-re: Hisszük, hogy Lucia nővérrel, II. János-Pál pápával és Roger testvérrel többen segítenek minket a Mennyországból! Örültünk XVI. Benedek pápa megválasztásának. Hálát adunk: az év folyamán tartott lelkigyakorlatokért; az üzenetekért, tanításokért; az imacsoport felelősök által alakult engesztelő közösségekért; a Vatikánba való utazásunkért; a karizma 18. évfordulójáért; a kinevezésért Krasznára és Nagyfaluba; az első karácsonyi éjféli miséért a Szentháromság hegyen; a felnőtt elsőáldozókért (5); a jelekért, megtérésekért, gyógyulásokért, szabadulásokért, a többszáz résztvevőért az engeszteléseken,... Hála: az imafüzetekért, képekért, imákért, könyvekért, melyek 2005-ben megjelentek! Hála: a jótevőinkért, a munkatársainkért, mindenkiért és mindenért! Milyenek azok a személyek akiknél Isten van az első helyen? Tettrekészek a jóban!!! Olyanok, mint Szent József: aki nem alkudozott, nem kételkedett Isten üzenetében, hanem azonnal engedelmeskedett. Ráhagyatkozott a Gondviselésre. Mindent vállalt Jézusért és Máriáért. Olyanok, mint a napkeleti bölcsek: akik elismerték és alávetették magukat az Úr Jézusnak. Áldozatot hoztak az Úr Jézusért, látva és követve a csillagot. Hallgattak az útbaigazításra. Más úton, más lelkülettel tértek haza. Legyünk tettrekészek a jóban, akár áldozatok árán is. II. Nagyfalu – jelen. Az Úr Jézus tanítása, 2006. január elsőpéntekén: Az Úr Jézus kérése volt, hogy a tél folyamán az imatalálkozókat a nagyfalusi templomban tartsuk meg. Az Úr Jézus a következőket hozta a tudomásomra: „A Szűzanya a legnagyobb karizmatikus Személy, aki azokat, akik hisznek Benne és hallgatnak rá, összegyűjti és felkészíti az Én visszajövetelemre! Engem, Mária hozott e világra. Én, megalapítottam Egyházamat itt a Földön. Életemet adtam Egyházamért, az emberek bűneiért, váltságdíjul. Azt mondtam apostolaimnak az Egyházamról: a pokol hatalma se fogja megsemmisíteni azt, amit Én hoztam létre. Ellenfelem azon munkálkodik, hogyan tudná megsemmisíteni az Egyházamat. Mindent megpróbál, hogy az embereket eltávolítsa a templomtól, ahol Én az Oltáriszentségben várok rájuk. Vissza kell térjetek a templomba, Hozzám, hogy ott egymásra is találjatok. Másképpen nem lesz jövőtök!!! A hierarchia és a karizma egységében várjátok az Én visszatérésemet a Földre. Így, Szent Anyámmal és Velem együtt győzni fogtok. Ami nem Tőlem van, az mind el fog pusztulni. Az Én Szeplőtelen Szívű Anyám, aki Egyházam Anyja is, a Szívében őriz meg titeket az utolsó nehéz időben. Számotokra, az Ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékhely. Általunk, életben fogtok maradni, még a legnehezebb időben is. Ti, akik le tudtok mondani Értünk a világias életről, hogy ezáltal szebb és jobb világ kezdődjön el, ti ne féljetek semmitől és senkitől. Velünk együtt erősek vagytok és a pokol egész serege se győz le benneteket. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert a Gonosz, nagyon jónak látszó dolgokba akar bevinni titeket, hogy így szakítson el Tőlem. Újra megismétlem: Velem és Szent Anyámmal együtt erősek vagytok, de Nélkülünk gyengék. Megáldalak benneteket az Erősség lelkével!” Szűz Mária tanítása, 2006. január elsőszombatján: Ma az év első szombatján, a Szűzanya ünnepélyesen a következőket hozta tudomásomra: „NAGYFALU, ISTEN TERVÉBEN, FATIMA ÉS MEDJUGORJE FOLYTATÁSA!!! A háromszög, a Szentháromság pecsétje van mind a három helyen! Azoknak, akik a nagyfalusi Szentháromság hegyén található háromszöget imádkozva járják végig, az Úr Jézus sok kegyelmet ad. Az alábbi imákat ajánlja a Szűzanya, a Szentháromság hegyén: Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál: Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét Az Egység Keresztjénél: a Fatimai imát „Legszentebb Szentháromság…” és a Szentháromság rózsafüzérét A leendő Forrásnál, a kis kápolnánál: a Medjugorje-i rózsafüzért és az imát a betegekért Visszatérve a barlangkápolnához, befejezésül, az „Utolsó idők imáját” végezzük el. Ezeket az imákat ajánljuk fel engesztelésül a Szentháromságnak, a bűnösök megtéréséért! A Szűzanya még a következőket értette meg velem: „Azért kell a hierarchia és a karizma egységében haladnotok előre, hogy így térjen vissza az emberiség Istenhez. Azért kell nektek egységben menni előre, kéz a kézben, hogy a Gonosz széthúzással ne tudja megzavarni Isten művét. A ti feladatotok megerősíteni a sziklára épült Jézus Egyházát. Akik eljönnek ezekre az imatalálkozókra, sok világosságot kapnak. Itt megtapasztalják az Égiek jelenlétét, akik veletek együtt örülnek a három szent nap megtartásának. Az Égiek szívesen fogadják a ti engeszteléseteket, örülnek a ti engedelmességeteknek és jobbra való törekvéseteknek. Kérlek benneteket, maradjatok továbbra is állhatatosak az imában, a böjtben,… Bízzatok jobban Isten Gondviselő Szeretetében, hogy így a Szentháromság meg tudja valósítani a Tervét, ezzel az engesztelő közösséggel is. Megköszönöm a Szentháromság nevében a sok áldozatot, amit hoztatok a találkozókért, bőséges lesz érte a jutalmatok. Most, Istenanyai áldásomat adom rátok!” Mi a közös Nagyfaluban, Fatimában és Medjugorjéban? Az ima-böjt; gyónás-áldozás; Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete; az életfelajánlás fontossága; engesztelés; a szenvedés türelmes elviselése és felajánlása; megtérések, gyógyulások, szabadulások, égi jelek; a Pokol, a Mennyország és a Szentháromság látása;…. Mi az egyedi Nagyfaluban? Ima: a Szentháromság rózsafüzér; Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzér; az Utolsó idők imája; Böjt: a mennyei Atya kérése szerint; Szentáldozás: kilencedben és minél gyakrabban; Szentírás: élni és beszélni róla; havi házifeladatok megélése; tanúságtételek; a hierarchia és a karizma egysége; elsőpéntek – elsőszombat – elsővasárnap megtartása; Áldás: együtt az Oltáriszentséggel és a Szűzanyával a négy égtáj felé; Krisztus Király virágkoszorúval való megkoronázása; Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség;… A mennyei Atya tanítása, 2006. január elsővasárnapján: Imában, megkérdeztem a mennyei Atyát: mi az, ami tetszett Neki karácsonyi ünneplésünkben? „Tetszésemre voltatok, hogy felcseréltétek a meleg, kényelmes otthonotokat a hideg barlanggal, hogy együtt legyetek a Szentháromság hegyén, ahogy Én kértem a Szűzanyán keresztül. Nem sajnáltátok meghozni az áldozatot és messziről is eljöttetek a csúszós úton, teljesen Rám bízva magatokat. Örülök az engedelmességeteknek!!! Ezen a karácsonyi éjszakán több szívben megszületett a kis Jézus. Ha ti nem vállaltátok volna az áldozatot, hogy ezen az éjszakán együtt legyetek a hegyen, az Én kérésem szerint, akkor ezek a lelkek nem születtek volna újjá. Köszönöm nektek ezeket a lelkeket!!! Megáldalak benneteket tovább is az áldozatot hozó lelkülettel.” Tanúságtétel a Szentírás évében: „D. Constantinnak hívnak, 42 éves, villamossági mérnök vagyok. Két gyermekünk van. Feleségem jobb, mint akit megérdemeltem. Házasságom előtt nagyon távol éltem Istentől. Ösztönösen éreztem, hogy jó, ha jót teszek, de volt sok hiányosságom is. Miután megesküdtünk, elkezdtem járni a templomba, eleinte a feleségem iránt érzett szeretetből. Fokozatosan jöttem rá, Isten nélkül nincs értelme az életemnek. Egy olasz misszionárius pap által, még jobban kinyílt a lelkem az Égiek felé. Tőle tanultam meg Istent látni mindenkiben. Kétszer voltam Medjugorjéban: 1998-ban és 2000-ben. Ott megismertem a Szűzanya szeretetét, aki elvezetett engem is az Úr Jézushoz. Hazajövet elkezdtük a családban végezni a rózsafüzért, havonta gyóntunk és megértettük, hogy a jelenlétünk csak akkor válik teljessé a Szentmisén, ha találkozunk az Eucharisztikus Jézussal. A családunkban a közös ima és a kölcsönös szeretet meghozta a békét. A mélyebb változás akkor kezdődött az életünkben, amikor elkezdtünk járni rendszeresen az elsőszombatokra. Világos lett előttünk, ha felszámoljuk magunkban a túlzott elvárásokat, a türelmetlenséget, a szeretetlenséget,… akkor gyermekeink is jobbak lesznek. Amióta komolyabban vesszük, mi szülők a közösség imaprogramját, azóta a gyermekeink közelebb kerültek hozzánk, megosztva velünk örömeiket és nehézségeiket. Megtapasztaltam a főnökeimért és kollegáimért végzett konkrét ima hatásait. Jobb lett a kapcsolat közöttünk. Miután kértem Isten áldását a munkánkra, az Égiektől jövő nyugalmat kaptunk és sok veszélyes munkálat probléma mentesen megoldódott. Néhány házaspárral megyünk előre a lelki utunkon, akikkel rendszeresen találkozunk és beszélgetünk. Felejthetetlen élmény kérni a lelkitestvérek tanácsát és imáját, de ugyanakkor öröm segíteni, ahol szükség van erre. Meggyőződésem, az Úr Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben. Ő békét és erőt ad nekem minden nap. Áldozás előtt azt szoktam mondani az Úr Jézusnak: „Uram bocsáss meg nekem és segíts meg engem”. Számtalanszor kértem és megkaptam a Szűzanya segítségét. Őt igazi Édesanyámnak vallom. Mindazért, amit elértem a lelkiéletemben, nagy hálával tartozom: az Úr Jézusnak, a Szűzanyának, a közösségnek és a lelkivezetőimnek. Köszönet a szeretetükért, a türelmükért, amelyet velem és családommal éreztetnek.” Jelmondatom: „Uram bocsáss meg nekem és kérlek segíts meg engem”. III. Nagyfalu – előretekintés. Februárban, a betegekért, a beteggondozókért, orvosokért fogunk imádkozni! Megpróbálunk még türelmesebbek lenni önmagunkhoz és másokhoz. A szentelményeket még komolyabban vesszük. Minden imánknál használjuk a szentelt gyertyát és minden pénteken, lefekvés előtt, használjuk a szentelt vizet (ihatunk belőle, keresztet rajzolhatunk a homlokunkra és meghinthetjük szobánkat, egész házunkat). Februárban: Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük! N.B.: Elsővasárnap a szentkenet szentségében részesülnek azok a személyek, akik elvégzik a szentgyónásukat (ha szükséges) és betöltötték a 60. életévüket. Januári házi feladat: „AZ ÚR JÉZUS ÉS SZŰZ MÁRIA IRÁNTI SZERETETBŐL, MINDEN ÁLDOZATOT TÜRELMESEN FELAJÁNLOK A HIT- ÉS SZERETETEGYSÉG MEGVALÓSULÁSÁÉRT!” 2006 – A Szentírás éve – „Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2006. február 3–4–5. 12. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban. Februárban: a Szentírásból Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük. Havi mottó és röpima: „Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!” Közös imaszándék: a betegekért, beteggondozókért, orvosokért… ajánljuk fel ezt a hónapot. Konkrét feladatunk: minden imánknál gyújtsunk szentelt gyertyát; minden pénteken este használjuk a szentelt vizet. I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Megtettél-e mindent azért, hogy Isten legyen az első helyen az életedben? Most, készen vagy-e találkozni az Úr Jézussal? Rendszeresen jársz-e a templomba? Elkezdted-e végezni – lélekben – a Szűzanya által ajánlott imákat, a bűnösök megtéréséért? A jobbra való törekvéseddel erősíted-e Jézus Egyházát? Hálás vagy-e Nagyfaluért – a zarándokhelyért, – amely egyedi Isten Tervében? Lelki közösséggel együtt haladsz-e előre? Áldozataidat felajánlottad-e az egység megvalósulásáért? • Mit kell tudjunk Isten Akaratáról? Az igazi engesztelők: keresik és teszik a jót, Isten Akaratát. Ez az életszentség, a Mennyország útja! Az alvilág fiai: a rosszat, a Gonosz Akaratát teszik. Ha nem térnek meg, ezen az úton a pokolba juthatnak. Az evilág fiai: néha Isten Akaratát, néha a Gonosz Akaratát teszik! Ha nem döntenek radikálisan Isten mellett, a purgatóriumot nem kerülhetik el! II. Nagyfalu – jelen. Az Úr Jézus tanítása, 2006. február elsőpéntekén Azért gyűlünk össze minden imatalálkozó alkalmával, hogy együtt keressük és tegyük Isten Akaratát. Jézus újra a tudomásomra hozta, hogy hamarosan visszatér a Földre! Készüljünk fel a Vele való találkozásra! Ne féljünk Jézustól! Mi, csak a bűntől féljünk, mert csak az választ el minket Jézustól. Jézus felhívta a figyelmemet három fontos dologra, amit meg kell tanulni és gyakorlatba kell tenni, visszajövetele előtt: Keressük és ismerjük fel Jézust önmagunkban! Imádjuk Jézust az Oltáriszentségben! Fedezzük fel Jézus jelenlétét embertársainkban is! Elgondolkoztam azon, hogyan lehet mindezeket gyakorlatba tenni. Az Úr Jézus a következőket mondta: „Én Jelen Vagyok bennetek a fogamzásotoktól – a halálotok pillanatáig! Azt, hogy bennetek élek, el kell, hogy higgyétek! Nagyon várom azt a pillanatot, amikor el kezdtek keresni Engem! Necsak a világban és a természetben, hanem elsősorban önmagatokban keressetek Engem. Ha Rám találtok, kérhetitek isteni segítségemet. Amit Én jónak látok üdvösségetek érdekében, azokat a kéréseiteket teljesítem. Megtapasztaljátok: Velem együtt már könnyebb elviselni mindent. Együttlétünket a lelki béke kíséri.” „Kérlek benneteket: imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Ilyen formában, rajtatok kívül vagyok! Ha együtt, a bennetek lévő Jelenlétemmel imádtok az Oltáriszentségben, jobban megszerettek Engem.” „Így, egymásra találva, fel fogtok ismerni Engem az embertársaitokban is. Akármilyen is az a másik ember, Én benne élek! Egyesekben megkötözve vagyok jelen, a bűnös életük miatt. A bűnös emberek: félnek Tőlem, nem mernek keresni Engem, nem vesznek tudomást Rólam,… A ti jó példátok segíteni fog nekik abban, hogy Reám találjanak. Ne felejtsétek el: Én a bűnösökért jöttem e világra! Ne féljetek Hozzám jönni, mert Én szeretlek titeket. Megismétlem: ne féljetek Tőlem, mert Én nem mondok le rólatok! Én várok rátok! Tudom, Nélkülem árvák vagytok! Ha beismeritek bűneiteket és bocsánatot kértek Tőlem, Én megbocsátok nektek, elfelejtek mindent és Irgalmas Szívemre ölellek benneteket. Már régóta várom, hogy kimondjátok, tettek kíséretében: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’ ” Szűz Mária tanítása, 2006. február elsőszombatján Ezen az elsőszombaton a Szűzanya tanításait és kéréseit közvetítem nektek: „Fel akarlak készíteni benneteket, Szent Fiam, Jézus visszajövetelére. Meg akarlak tanítani arra, hogy mit tegyetek gyakorlatba, amíg Jézus vissza nem tér. Jézus Öt Szent Sebének engesztelői, nagyon kedvesek Isten előtt, mert ez az engesztelés gyógyítja leghamarabb Jézus Sebeit. Jézus úgy fog visszatérni, hogy Szent Sebeiből fénysugár fog áradni felétek és az egész világra. Ez a fénysugár fogja begyógyítani a ti sebeiteket, amelyeket a világban kaptatok.” Kéri a Szűzanya: akár fizikailag – akár lelkileg –, járjátok körbe az engesztelő imával a Szentháromság hegynek a három pontját. Sok lelket menthettek meg ezzel az imával. „Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál tudatosítsátok: Jézus bennetek van! Engeszteljetek azokért – Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérével – akik Jézust nem veszik észre, nem értékelik önmagukban. Az Egység Keresztjénél tudatosítsátok: Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Engeszteljetek azokért – A fatimai imával és a Szentháromság rózsafüzérével – akik nem hisznek ebben, nem imádják Őt. Szeplőtelen Szívem kápolnájánál tudatosítsátok: Jézus jelen van az embertársaitokban is. Engeszteljetek azokért – a betegek imájával és a medjugorjei rózsafüzérrel – akik nem veszik észre, nem értékelik, megbántják Jézust… embertársaikban. Ezt a három feladatot tudni és tenni kell. Így készüljetek Jézus visszajövetelére.” A Szűzanya még a következőket is mondta: „Az utolsó időkben, minden bűnös gyermekem fülébe súgom, könnyes szemmel, könyörgő szavakkal: ne féljetek Szent Fiam visszajövetelétől! Ő nem azért jön, hogy elitéljen, hanem azért, hogy megmentsen titeket. Ha bűnbánatot tartotok, megmenekültök a Gonosztól. Értetek síró Édesanyátok szavára, induljon bűnbánatra a szívetek. Azt akarom, hogy Jézus bűnbocsátó Irgalmas Szívén találjátok meg a szívbékét és az örömet. Kérlek benneteket segítsetek Nekünk, hogy az Általunk kért engesztelési forma elterjedjen mindenhol. Ezáltal enyhíthetitek vagy teljesen el is törölhetitek a büntetést, ami a világra vár. Vegyétek komolyan ezt a mentőövet, amit Isten, Végtelen Irgalmában, felkínál az emberiségnek. Elvárom legalább tőletek, hogy higgyétek el, tegyétek meg és adjátok tovább kéréseimet. A Szentháromság teljessége és Édesanyai áldásom töltsön el titeket.” A mennyei Atya tanítása, 2006. február elsővasárnapján Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged a legjobban? A válasz nem maradt el: „Tetszenek nekem ’Jézus Öt Szent Sebe’ engesztelő közösségetek imái és szenvedéseitek felajánlásai. Ha így, közösségben engeszteltek Engem igazságos haragom miatt, reménykedhettek, hogy kiengesztelődök az emberiséggel. Örülök annak is, hogy nemcsak önmagatokban és az Oltáriszentségben akarjátok felismerni Jézust, hanem embertársaitokban is. Tudjátok meg, hogy a világnak szüksége van a ti szeretetteljes szolgálatotokra, hogy így felmelegítsétek a megfagyott szíveket. Így, a bűnösök is rájönnek arra, hogy van Istenük, aki szereti őket is és visszatérnek Hozzám. Minden gyermekemet, akik abban fáradoznak, hogy Engem, mennyei Atyjukat, minél jobban megismerjenek és megszeressenek az emberek, azok életét, munkájukat, családjukat,… megáldom, hogy bő termést hozzanak az örökkévalóság számára. Úgy viszonozzátok Atya-i szeretetemet, hogy keressétek és tegyétek Szent Akaratomat és konkrét tettekkel mondjátok ki: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy akaratodat megtegyem!’ Szeretetteljes Atya-i áldásom kísérjen benneteket!” Tanúságtételek a Szentírás évében „D. Cecíliának hívnak, 41 éves, férjezett vagyok, 2 gyermekünk van. Házi orvosként dolgozom egy községben, Nagyváradtól 25 km-re. Voltam elsőáldozó, szüleimmel rendszeresen jártunk a templomba. Mivel, férjemmel együtt, jobban meg akartuk Istent ismerni, beiratkoztunk a levelező Teológiára. Medjugorjéban, a Szűzanya elvezetett Szent Fiához, Ő pedig a mennyei Atyához. Öt évvel ezelőtt kerültem az engesztelő közösségbe. Ott, azonnal megéreztem: ez az én utam! A tanítások által, változás, fejlődés indult el a lelki életemben. Örömmel mondhatom: megtaláltam az élő Jézust! Az Eucharisztikus Jézust kimondhatatlanul megszerettem! A közösség által megszerettem a Szentírást is, az élő Jézus élő Igéit, Aki választ ad a kérdéseimre. Hogyan viszonyulok, mint keresztény orvos a betegeimhez? Az a meggyőződésem, hogy a keresztény orvos, elsősorban a beteg testének gyógyításával kell foglalkozzon a legjobb tudása szerint! Ott, ahol látja, hogy a gyógyszerek nem használnak, a keresztény orvos ’lelki orvosságokat’ ajánlhat. Én a betegeimet: türelmesen meghallgatom, szolgálom és lelkiismeretesen kezelem őket. Jézust akarom látni mindenkiben. Tudom, hogy a beteg Isten Akarata szerint gyógyul meg! Úgy tapasztalom, sok betegséget azért kapunk, hogy megtisztuljunk a bűneinktől és felkészüljünk az Úr Jézussal való találkozásra. Minden nap Isten áldását kérem: a munkatársaimra, betegeimre és az egész községre. Tudom, hogy a fizikai gyógyulásnak a lelki gyógyulás az előfeltétele. Tanácsokat is adok betegeimnek: kereszteljék meg a gyereküket, rendezzék a házasságukat, lebeszélem őket az abortuszról,... A gyógyíthatatlan betegeimet Isten felé, a templomba, a papokhoz irányítom. Hála Istennek, a lelkivezetőimnek és lelkitársaimnak, akik segítségével ’fénnyé’ változhatunk ebben a sötét világban. Jelmondatom: ’Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam szegény bűnösön!’ ” „B. Simonának hívnak. Nagyváradon vagyok orvos. Drága családom van. Tengerész tiszt a férjem és két gyermekünk van. 40 évi keresés után mondtam ’Igent’ Istennek. Az elsőszombatokon ismertem meg Jézust, aki szeret engem is, úgy ahogy vagyok. Attól kezdve mondom: ’Szólj Uram, mert hallja a Te szolgálód.’ Isten útján, mögöttem bezárult egy ajtó és előttem kinyílt egy másik ajtó, amelyen bejött a ’Fény’. Az életemben sok ajándékot kaptam, mindenem megvolt és mégsem volt semmim, Isten nélkül. Az Égiek segítségével leszálltam a képzelt magasságomból és Istent tettem az első helyre. Fokozatosan lemondtam mindenről, ami visszatartott Jézus követésében. Bízok a kegyelem mannájában, amelyet minden nap megad az Úr. Minden szentmisében Isten kezébe, a paténára és a kehelybe teszem az életemet. Amikor súlyosan megbetegedtem, elhittem azt, hogy az egyetlen megoldás, a gyógyulásom Istennél van. Amikor megtapasztaltam a csodát Jézus és Mária által, azt írtam a naplómba: ’Újjászülettem, könnyűnek érzem magam, lebegek, a lelkem tele van Szentlélekkel, boldog vagyok, erőt kaptam, látom az életem értelmét!’ Láttam, hogy Isten mindig mellettem volt! Hálából a teljes gyógyulásom után az életem: imádság, böjt, felajánlás,… A szentáldozás minden napomnak a csúcspontja. Új órarendet állítottam fel magamnak, amelyben minden nap helyet és időt adok Istennek. A rendelőmben, a betegeim lelkéből indulok el a beteg testük gyógyítása felé. Kérem a Szűzanyát, segítsen, hogy minden nap jó eszköze legyek. Betegeimnek bátran ajánlom: az imádságot, a templomot, a szentgyónást,… hogy így megkönnyebbülve, a rossztól megszabadulva, meggyógyuljanak. Meggyőződésem, a legtöbb betegség oka: a bűneink, a túlzásaink, a lelkünk elhanyagolása… és csak nagyon kevés része szervi eredetű. Hiszem azt is, a gyógyíthatatlan betegségekre is van megoldás a Mindenható Istennél. Minden betegség véső Isten kezében, amely által Jézus képmását formálja ki lelkünk kövében. Jelmondatom: ’Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged!’ ” III. Nagyfalu – előretekintés. Márciusban: a szenvedélybetegek megtéréséért, megszabadulásáért, meggyógyulásáért imádkozunk. Hamvazószerdától (március 1) – Húsvétig (április 16) az Égiek meghívnak, hogy mondjunk le teljesen a húsról és a szeszes italról. Ezáltal is sürgetjük Jézus visszatérését a Földre. A kilencedben (1-9) és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken, délig teljes böjt ajánlott. Konkrét feladatunk: Húsvétig végezzünk egy alapos szentgyónást! Márciusban: Szent Lukács evangéliumát olvassuk és éljük. Februári házi feladat: „JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY MINDEN NAP TUDATOSÍTSAM A TE ISTENI JELENLÉTEDET: ÖNMAGAMBAN, AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS A FELEBARÁTAIMBAN.” (Ezeket a természetfölötti tanításokat, az Égiektől: B. Madarász Éva kapja és Tisztelendő Csilik János állítja össze) 2006 – A Szentírás éve – „Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2006. március 3–4–5. 13. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban. Márciusban: a Szentírásból Szent Lukács evangéliumát olvassuk és éljük. Havi mottó és röpima: „Uram, tégy engem Békéd eszközévé!” Közös imaszándék: a szenvedélybetegek megtéréséért, megszabadulásáért, meggyógyulásáért ajánljuk fel ezt a hónapot. Konkrét feladatunk: Húsvétig – szívbékénk érdekében – végezzünk egy alapos szentgyónást! I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat. Igazi engesztelőként teszed-e a jót, Isten Akaratát? Jézus, feltámadva vagy felfeszítve él-e a szívedben? Amikor áldozol – személyesen Jézussal – találkozol-e? Embertársaidban az Úr Jézust szolgálod-e? Végzed-e engesztelésül – lélekben – a Szentháromság hegyen, az Égiek által kért imákat? Isten Végtelen Szeretetéről szoktál-e beszélni? Az Élő Jézus, Élő Szavát felismered-e a Szentírásban? Hiszed-e azt, hogy Isten, bár láthatatlanul, mindig melletted van? Tudatosítottad-e, minden nap, az Élő Jézus jelenlétét: önmagadban, az Oltáriszentségben és a felebarátaidban? II. Nagyfalu – jelen. Az Úr Jézus tanítása, 2006. március elsőpéntekén Elgondolkodtam azon, milyen jó lenne, ha az egész világon béke lenne, főleg az emberi szívekben. Vajon békétlen, zűrzavaros világunkban vannak-e még olyan emberek, akik a béke eszközei? Hallunk: háborúkról, katasztrófákról, járványos betegségekről… ezek, a szívekben lévő bűnöknek, békétlenségeknek a következményei! Az Úr Jézus és Szűz Mária, meg akarnak minket tanítani, hogyan is lehetünk a béke eszközei! Az Úr Jézus ezt mondta nekem: „Engesztelő gyermekeim közül a legtöbben hallgatnak a Szavamra és Azt gyakorlatba is teszik. Ezáltal megkapják Tőlem a Szív Békéjét, amely az Én Békém! Ez a legtöbb, amit kaphattok Tőlem! A szívbékével rendelkezve, lehettek az Én Békém eszközei! Nagyon sokan élnek az emberek között, Nélkülem és ellenem, akik nem várnak Engem vissza a Földre! Miattuk, nagyon szomorú az Én Szívem! A Szentírásban olvashatjátok: ’Vajon, amikor újra visszatérek hozzátok, találok-e hitet a Földön?’ A hit az, ami szinte kihalt az emberek szívéből! Ti törekedjetek azok közé tartozni, akikben van élő hit, mert azok az Én áldott gyermekeim közé fognak tartozni, égi békével a szívükben. Tudnotok kell, a világ most egy nagy tisztulás alatt áll! Nagyon közel van az az idő, amikor a mostani kegyelmi idő után, hirtelen, nagy sötétség fog borulni az egész világra. Abban az időben nagy zűrzavar lesz mindenütt. Ti, akik a bűnbánatban és a bűnbocsánatban Engem akartok választani, ne féljetek senkitől és semmitől! Ti, bízzatok Bennem és Édesanyámban, meg fogjátok látni, mi megsegítünk titeket a Szentlélek által. Megáldalak titeket az Én Isten-i Békémmel!” Mit kell tudni a békéről? Csak azok kapják meg az Úr Jézus egyik legnagyobb ajándékát, a szívbékét, akik Isten útján járnak. Az Úr Jézus békéje mindig a jóra irányul! Akik békében élnek Istennel, azok békében tudnak élni embertársaikkal is. Az Úr Jézus békéje, a szívetekben, a külső békétlenség ellenére is megmarad! Szűz Mária tanítása, 2006. március elsőszombatján Feltehetjük a kérdést: Vajon mit kell tudni és tenni, hogy Jézus békéjét megtapasztalhassuk a szívünkben? A Szűzanya sok helyen, ahol megjelent, beszélt a szív imájáról és a szív békéjéről. Szűz Mária, azt mondta: „Ha keresitek és teszitek Isten Akaratát, megtapasztaljátok a lelki békét, amit senki más nem adhat meg nektek, csak az Isten. Az Ő Akaratában van a ti békétek, örömötök és üdvösségetek!” Az elmúlt hónapban, egy jövőre vonatkozó látomásban részesültem. Abból megértettem, hogy rövid időn belül: fizikai és lelki sötétség fog borulni az egész emberiségre. Ez hirtelen fog megtörténni, ahogy a Szentírásban olvashatjuk: „Úgy fog rátok törni az a nap, mint várandós asszonyra a fájdalom.” A Szűzanya még a következőket mondta: „Gyógyíthatatlan betegségek fognak elterjedni az egész világon! Az emberek félni fognak. Isten, ezt megengedi, mert az emberiség egy Isten nélküli világot épített fel, amely most hozza meg a termését. Az emberiségnek meg kell tisztulnia: a bűntől, a hamisságtól… és vissza kell térnie Istenhez, akitől eltávolodott, mert másképpen nem lesz jövője. Mindenhol azt fogják mondani, hogy nincs gyógyszer a gyógyíthatatlan betegségekre. Én azt mondom, hogy van!!! Én, Aki a Remény Anyja vagyok, tudok nektek segíteni! Az Én Szeplőtelen Szívemben mindenkinek van helye, aki alázattal, bűnbánattal beismeri bűneit és bocsánatot kér Szent Fiamtól. Aki elhiszi, hogy Isten megbocsát neki, új életet kezdhet! Az Én Szívemben, Édesanya-i szeretetem által, megóvlak benneteket minden rossztól, amit a Gonosz ellenetek elkészített. Általam, nem vagytok reménytelenek! Jövök hozzátok, segítek nektek, ha ti ezt kéritek. Én segítek nektek, hogy megtisztuljatok a bűnbánat által, így Szeplőtelen Szívembe térjetek, a legbiztosabb Menedékbe, ahol világosságot fogtok kapni a sötét időben. Ebben a nagyböjti időben, vegyétek komolyan, amit most újra mondok nektek: alázatosan kérjetek Istentől bocsánatot és higgyetek Isten bűnbocsátó hatalmában! Így, megkapjátok a lelki békét, Oltalmamban részesültök és nem fogtok félni senkitől és semmitől. Véssétek jól a szívetekbe, mert nagy szükségetek lesz rá: aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével!” Hogyan kerülhetünk az Úr Jézus Irgalmas Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába? Az alázat megélése által! Tudjuk, hogy csak teremtmények vagyunk. Alárendelt lelkülettel kérjük az Égiek segítségét. A bűnbánat megélése által! Beismerjük, megbánjuk bűneinket és az Úr Jézustól bocsánatot kérünk. A hit megélése által! Amit az Úr Jézus és Szűz Mária kérnek elhisszük és megtesszük, akár áldozatok árán is. Hogyan győz bennünk a Két Szent Szív? Az önfelajánlás megélése által! Felajánljuk magunkat a Két Szent Szívnek, hogy Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk. A remény megélése által! A legreménytelenebb helyzetben is bízunk az Úr Jézus és Szűz Mária segítségében. Az újrakezdés megélése által! Soha nem adjuk meg magunkat a bűnnek. A bűnbánatban és a bűnbocsánatban mindig újrakezdünk. Ha így élünk, a Úr Jézus és Szűz Mária kettős védelme alá kerülünk. Ők győzni fognak bennünk és velünk, sőt általunk azokban is akikért engesztelünk! A mennyei Atya tanítása, 2006. március elsővasárnapján Ma, a lelkigyakorlatok harmadik napján, amikor meg akarjuk örvendeztetni a Mennyei Atyát, arra gondolok, hogy már a tizenharmadik alkalommal tartjuk az elsővasárnapot, a Mennyei Atya tiszteletére. Akármilyenek is az életkörülményeink, bármilyen sötétség is borul a lelkünkre és az emberiségre, azt sohase felejtsük el, Isten soha nem hagy el minket. Újra megkérdeztem a mennyei Atyát: mivel örvendeztethetnénk meg Téged? A következőket mondta: „Higgyetek egyre jobban Bennem, – az egyre jobban terjedő hitetlenség ellenére – legalább ti, akik engeszteltek Engem. Ha elhiszitek azt, hogy a Béke Királya és a Béke Királynője vezet titeket, akkor tudok rajtatok segíteni. Legalább annyit ismerjenek el a teremtményeim, hogy Tőlem származnak és előbb vagy utóbb Hozzám térnek vissza. Tudjátok meg, Én nagyon régtől vártam arra, hogy ti, teremtményeim legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ezt tőletek megkaptam. Sohasem fogom ezt elfelejteni nektek. Köszönöm mindenkinek az áldozatát, amit Értem, Szent Fiamért és a Szűzanyáért hoztok a Szentlélek segítségével. Atyai áldásom kísérjen tovább is titeket, engesztelő utatokon! • Mit kell tudjunk a kísértésről? A kísértés: a Gonosz Lélek belső késztetése arra, hogy a rosszat tegyük meg; a jót ne tegyük, és különböző túlzásokba menjünk bele. Leginkább a Gonosz Lélek rendetlen: evésbe, ivásba, érzékiségbe, lustaságba, anyagiasságba, gőgbe, irigységbe, haragba, Isten nélküli vagy Isten elleni életbe akar bele vinni, a beleegyezésünkkel. A kísértés csak akkor válik bűné, ha abba, akár gondolatban is beleegyezünk! A Gonosz az Istenfélőket kísérti a rosszra, a bűnben élőket békén hagyja. Tudnunk kell, Isten sohase enged erőnkön felüli kísértést. Azért engedi meg Isten a Gonosznak, hogy megkísértsen, hogy ezáltal próbára tegyen, mi van valójában a szívünkben; edz minket a harc által; megtisztít a hibáktól, alázatossá tesz, lehetőséget ad az érdemszerzésre… Életünk utolsó leheletéig számíthatunk a Gonosz támadására, ezért állandóan vigyáznunk kell. A Gonosz Lélek mellett még a gonosz emberei, eszközei és a gyenge


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!