Bejelentés


Nyagyfalu zarándokhely


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által. TÖRTÉNETE: Szentségimádás alatt Jézus Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs nővérnek ezt monda: "Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen, hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába." A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és jezsuita gyóntatója segítségével értelmezte és továbbadta őket. A nővérnek három éven keresztül (1673-1675) voltak látomásai Jézus Szívével kapcsolatban. Jézus Szent Szíve tisztelőinek tizenkét ígéretet adott: Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van. Családjukban békességet szerzek. Megvigasztalom őket szenvedéseikben. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján. Minden vállalkozásukat megáldom. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására és végtelen óceánjára találnak. A lanyha lelkek buzgókká válnak. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek. Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. Akik ezt az ájtatosságot terjesztik, azok nevét Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm. Akik kilenc egymás után következő hónap első péntekjén megáldoznak, azoknak megadom a végső bűnbánat kegyelmét. A tisztelet módja lehet a felajánlás: magunkat Jézus Szívébe ajánljuk, hogy szerinte való emberek legyünk. A tisztelet fontos formája a rendszeres gyónás (havonta, elsőpénteken) és a gyakori szentáldozás.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!